ดันโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 1 ล้านไร่ เดินหน้าไทยสู่ Carbon Neutrality

“วราวุธ” เป็นประธานเปิดตัวโครงการ Climate Action Leaders Forum รุ่น 1 ระดมแนวคิดลดคาร์บอน