“ชาวเกาะล้าน” หวั่น “อีสวอเตอร์” หมดสัญญา นายกเมืองพัทยาเร่งจัดการไม่ให้เกิดปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค

กลุ่มประมงพื้นบ้านหาดวงศ์อมาตย์ที่ร่วมกันออกเรือเก็บขยะกระทงเมืองพัทยา