นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมือพัทยาร่วมกลุ่มพันธมิตรใจกุศลแจกสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้านกระทบโควิด

พัทยาดราก้อนอนุเคราะห์พื้นที่ให้เมืองพัทยาใช้แจกจ่ายสิ่งของให้ประชาชนกระทบโควิด รองรับแหลมบาลีฮาย

มช. ผลงานโดดเด่น.!! นักวิชาการแนะวิธีเก็บ-รักษาคุณภาพเนื้อสัตว์ให้ได้นาน ช่วงLockdown Covid19