สสปน. จัดโครงการ “MICE Business Roadshow เส้นทาง Eastern Coastal Economic Rivera” ภายใต้โครงการ CVTEC ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

TCEB รุกหนัก! ลุยระดมสมองประชุมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ เชื่อมโยงเส้นทาง ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี