กิจกรรม Potential of Tourism in Cambodia and Vietnam และกิจกรรม Tourism & Business Matching ในโครงการ CVTEC

การประชุมสัมมนานานาชาติ CVTEC เชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและไมซ์ บนระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งตอนใต้ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม

สสปน. จัดโครงการ “MICE Business Roadshow เส้นทาง Eastern Coastal Economic Rivera” ภายใต้โครงการ CVTEC ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ทีเส็บจัดประกวดภาพถ่ายและวิดีโอ “แชะทั่วไทย 10 ไมซ์ซิตี้สร้างสรรค์” ส่งเสริมการจัดงานใน 10 เมืองไมซ์