โควิด-19 กระทบ ไอโอซี-ญี่ปุ่น เห็นตรงกัน เลื่อน อลป. กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ให้เลื่อนไปปีหน้า