ฟีฟ่าเลือกไทยประชุมสมาชิกทั่วโลก เป็นเวทีเลือกประเทศเจ้าภาพบอลโลกหญิง

ทีเส็บขานรับนโยบายรัฐบาลเตรียมเพิ่ม MICE Lane บริการนักเดินทางไมซ์จีน-คาซัคสถาน