จังหวัดเชียงรายประกอบพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

“จ.เชียงราย ร่วมกับ ม.เชียงใหม่และกงสุลจีน ณ นครเชียงใหม่ ส่งนักศึกษากลับเมืองจีน”……

RSS
Follow by Email