นายกเมืองพัทยาติดตามความคืบหน้าซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือหน้าบ้านเกาะล้าน สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนบนเกาะ พร้อมรับการท่องเที่ยวในอนาคตหลังหมดโควิด-19

.ด่วน.!! 9 เมษา.ล็อคดาวน์พัทยา.ทุกจุดห้ามเข้าเด็ดขาด !!.เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม…คนนอกพื้นที่ห้ามเข้าเด็ดขาด(ยกเว้นมีเหตุจำเป็นสูงสุด)

RSS
Follow by Email