พช.ราชบุรี ร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์สายใยรัก พช. ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “รวมพลังเป็นหนึ่ง ก้าวย่างอย่างมั่นคง”

ดันโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 1 ล้านไร่ เดินหน้าไทยสู่ Carbon Neutrality

พช.ราชบุรี ผนึกกำลังองค์กรสตรีสัญจรลงพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน”

จ.ราชบุรี/เชิญสำผัสผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของดีแต่ลำอำเภอทั่วราชบุรี และสินค้า ผัก&ผลไม้ ตลาดอาหารปลอดภัย ที่แต่ละร้านมาจากสวนเกษตรกรรม

“ทวี สอดส่อง” รมต.กระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางบางขวาง

กรมอุทยานฯ เดินหน้า ผลักดันนโยบาย พล.ต.อ. พัชรวาท สนับสนุนเงินรายได้ จัดตั้งชุดเฝ้าระวังช้างป่า 8 อุทยานแห่งชาติ

จ.ราชบุรี/สพอ.สวนผึ้ง จังหวะราชบุรีดำเนินกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน ตามเป้าหมายในระบบ TPMAP/Thai QM ประจำปี 2566

เดินตามพ่อ..”พิพัฒน์ รัชกิจประการ”..สมใจพ่อ.ล่ะ!!.ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น! ชลัฐ..สส.ป้ายแดง