ม.ล.เวฆา ภานุพันธ์ คว้าถ้วยชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทเรือใบออฟติมิสต์ไปครอง

      ช่วงเย็นของวันที 27 ก.ย.63 ที่ผ่านมา พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศและปิดการแข่งขันเรือใบรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ณ ศูนย์สมุทรกีฬา สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ การแข่งขันในครั้งนี้ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ กองทัพเรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2563 ณ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 299 คน เรือ 271 ลำ จาก 16 ประเภท  โดยประเภทเรือ Optimist ชาย ชนะเลิศ ม.ล.เวฆา ภาณุพันธ์ จากทีมสมาคมสโมสรเรือใบราชวรุณ ฯ คว้าถ้ายรางวัลประเภทเรือใบออฟติมิสต์ ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ไปครองในปีนี้ 

สำหรับผลการแข่งขันเรือใบประเภท ต่างอาทิประเภทเรือ 420 และประเภทเรือ 470 ชนะเลิศ ชนะเลิศ ได้แก่ทีมสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ , ประเภทเรือ ILCA Standard ชายชนะเลิศ ได้แก่จ่าโท กีระติ บัวลง จากทีมสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ , ประเภทเรือ ILCA Radial ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกมลวรรณ จันทร์ยิ้ม จากทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ , ประเภทเรือ ILCA 4.7 อายุต่ำกว่า 13 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายปภพ วงศ์ทิม จากทีม

สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ,ประเภทเรือ ILCA 4.7 อายุต่ำกว่า 15 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชาย ชาตรี มากมูล จากทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ,ประเภทเรือ ILCA 4.7 ชนะเลิศ ได้แก่ นาย วรินันท์ ชันรัมย์ จากทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ, ประเภทเรือ Optimist กลุ่มที่ 1 ชนะเลิศ ได้แก่ ม.ล.เวฆา ภาณุพันธ์ จากทีม สมาคมสโมสรเรือใบราชวรุณฯ,ประเภทเรือ Optimist กลุ่มที่ 2 ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายธร รัตนะ จากทีม สมาคมสโมสรเรือใบราชวรุณ ฯ ,ประเภทเรือ Optimist กลุ่มที่ 3 ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชาย อเล็กซานเดอร์ วิลเลียม พุทธา ฟลิ้นท์ จากทีม สโมสรเรือใบ สอ.รฝ.,
ในประเภทเรือ Optimist ชาย ชนะเลิศ ได้แก่ ม.ล.เวฆา ภาณุพันธ์จากทีมสมาคมสโมสรเรือใบราชวรุณ ฯ , ประเภทเรือ Optimist หญิง ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิง ทอฝัน บุนนาค ทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ ,

ประเภทเรือ Optimist อายุต่ำกว่า 12 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชาย หรรษลักณ์ ศรีนคร จากทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ,ประเภทเรือ Optimist อายุต่ำกว่า 10 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชาย จักรพรรดิ วงศ์ทิม จากทีม สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ ,ประเภทเรือ OK Dinghy ชนะเลิศ ได้แก่ พันจ่าเอก ดำรงศักดิ์ พงษ์วิเชียร จากทีม สโมสรเรือใบราชนาวี ,ประเภทเรือ OK Dinghy อายุมากกว่า 60 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ พลเรือโท บรรพต เนตรกระจ่าง จากทีม สโมสรเรือใบราชนาวี,

ประเภทเรือ Super Mothชนะเลิศ ได้แก่ นาวาโท วรศาสตร์ สะอาดเอี่ยม จากทีม สโมสรเรือใบฐานทัพเรือสัตหีบ ,ประเภทเรือ Open Skiff ชนะเลิศ ได้แก่ เกียโคโม จากทีม สโมสรเรือใบภูเก็ตยอร์ชคลับ ,ประเภทเรือ Platu ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจาก สโมสรเรือใบโอเชี่ยน มาริน่า ยอร์ท คลับ เป็นต้น

สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465 นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.